LICEA MUNDUROWE PUL

5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA

"Celem korpusu kadetów jest kształcenie i wychowanie w duchu państowym doborowego pod względem ideowym, moralnym, umysłowym i fizycznym zastępu młodzieży (...)".
Prawidła dla Szkoły Rycerskiej

Realizacja SPECJALNOŚCI WOJSKOWEJ wyposaża uczniów w określony sposób wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w ramach służby w Akademiach Wojskowych, Wyższych Szkołach Oficerskich, Jednostkach Wojskowych lub Narodowych Siłach Rezerwy. Absolwenci LO są profesjonalnie przygotowani do wykonywania zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej. Szkolenie wprowadza kodeks praw i obowiązków żołnierskich z ekspozycją hierarchii, rozkazodawstwa i dyscypliny wojskowej. Eksponuje zasady zachowania w grupie i indywidualnie. Zawiara także głębokie treści patriotyczne, nawiązujące do symbolizmu narodowego, wojskowego, uwypukla chlubnie wielowiekowe tradycje oręża polskiego, stanowiąc ważny czynnik kształtujący odpowiednie postawy - normy postępowania. Najważniejszym celem do realizacji jest przygotowanie uczniów, ukształtowanie odpowiednich predyspozycji psychofizycznych,
WYSOKIEJ MOTYWACJI I CHĘCI DO CIĄGŁEGO PODNOSZENIA I POSZERZANIA WIEDZY.
autor programu: płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
Program zogdny i rozszeżony o PILOTAŻOWY PROGRAM KLAS MUNDUROWYCH MON i Oddziałów Przygotowania Wojskowego

REALIZOWANE GŁÓWNE ZAGADNIENIA
Musztra indywidualna, Musztra zespołowa, Regulaminy wojskowe, Przepisy ubiorcze, Symbole wojskowe, System Obronności Państwa, Łączność i Informatyka, Działania obrone, Zarządzanie krysysowe, Ewakuacja, Broń masowego rażenia, Siły Zbrojne RP, Strzelectwo Sportowe, Szkolenie bojowe, Szkolenie inżynieryjno - saperskie, Działania nieregularne, Profilaktyka i dyscyplina wojskowa, Taktyka, Charakterystyka służb mundurowych.
POLIGONY KONDYCYJNO - SPRAWNOŚCIOWE
BYTOWANIE W TERENIE PRZYGODNYM
WEEKEND INTEGRACYJNY - ŚLUBOWANIE
SZKOLENIE STRZELECKIE
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
REKONSTRUKCJE
ZAWODY PROOBRONNE
SKOKI SPADOCHORONOWE
ZAJĘCIA W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH
BIEGI PATRIOTYCZNE

KONTAKT

I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku

09-402 Płock
ul. 3 Maja 18

tel.
24 264 72 35
601 191 557

Email
plock(at)pulliceum.edu.pl
I LO PUL KUTNO
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
99-300 Kutno

ul. Wyszyńskiego 11

kom.
697 730 760


Email
kutno(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL CIECHANÓW
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3

tel.
23 672 45 12
609 177 274

Email
ciechanow(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Sasina 33

kom.
695 898 740, 506 386 938

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl


I LO PUL DĘBE WIELKIE
05-311 Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
tel. 506 386 772
Email
debewielkie(at)pulliceum.edu.pl