LICEA MUNDUROWE PUL

5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

"Szybcy jak wiatr, spokojni jak las,
zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry,
niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun-
tacy winni być żołnierze”
SUN-TZU

PRZEDMIOT SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE są są dodatkowym przedmiotem nauczania w Liceach Ogólnokształcących Płockiego Uniwersytetu Ludowego.
Jest on dla klas mundurowych uzupełnieniem programu WF o treści z zakresu walki, samoobrony i technik interwencyjnych. Jego zadaniem jest przygotowanie uczniów do pracy w formacjach mundurowych (wojsko, policja) oraz pracy w agencjach ochrony. Ma również przygotować uczniów do testów i torów przeszkód wykorzystywanych w czasie rekrutacji do służb mundurowych. W toku nauczania treści programu kształtuje u uczniów postawy społeczne jak: współdziałanie w grupie w obliczu zagrożeń, obowiązek niesienia pomocy potrzebującym i słabszym, powinność zdrowia własnego i innych ludzi, obowiązek przestrzegania prawa i poszanowania instytucji życia zbiorowego.
Program zawiera podstawy programowe z walki w bliskim kontakcie, samoobrona-techniki interwencyjne (program dla Policji oraz agentów ochrony). Na realizację programu należy przeznaczyć w cyklu kształcenia (I-IV) 224 godziny.
Oprócz dodatkowych umiejętności i wiadomości oraz postaw zajęcia te mają wspierać cele WF, kształtować harmonijny rozwój ucznia. Wspierać asertywność i umiejętność odnalezienia się i właściwego reagowania w trudnych sytuacjach. W tym programie zaprezentowaliśmy zestawy technik, jakimi można oddziaływać na napastnika w różnych sytuacjach zagrożenia na przykład:
- obrona przed chwytami za ręce,
- obrona przed obchwytami tułowia,
- obrona przed ciosami,
- obrona przed kopnięciami,
- obrona w parterze
- obrona przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami (pałką, nożem)

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCYJNYCH
POKAZY WYSZKOLENIA

UCZNIOWIE REALIZUJĄ WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

KONTAKT

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Sasina 33

tel.

695 898 740

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl

Jak trafić
I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku

09-402 Płock
ul. 3 Maja 18

tel.
24 264 72 35
601 191 557

Email
plock(at)pulliceum.edu.pl
I LO PUL KUTNO
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
99-300 Kutno

ul. Wyszyńskiego 11

kom.
697 730 760


Email
kutno(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL CIECHANÓW
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3

tel.
23 672 45 12
609 177 274

Email
ciechanow(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Sasina 33

kom.
695 898 740

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl


I LO PUL DĘBE WIELKIE
05-311 Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
tel. 506 386 772
Email
debewielkie(at)pulliceum.edu.pl