I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 111 ESKADRY MYŚLIWSKIEJ
w WOŁOMINIE


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

REKRUTACJA 2023/2024 I LO PUL WOŁOMIN
oddział WOŁOMIN - oddział OSSÓW - oddział JÓZEFÓW (gmina Dąbrówka)

05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4        kom. 695 898 740              mail: wolomin(at)pulliceum.edu.pl

KLASY MUNDUROWE I LO PUL WOŁOMIN
Wszyscy uczniowie w ramach Edukacji MUNDUROWEJ realizują PRZEDMIOTY: edukację wojskową, edukację policyjną, edukację pożarniczą, edukację ratowniczą, szkolenie strzeleckie, samoobronę i techniki interwencyjne oraz rozszerzone zajęcia WF.

KLASY:
a) przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia (w oddziałach: Józefów, Wołomin, Ossów)
b) przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia (w oddziałach: Wołomin)
c) piłkarsko – mundurowa: rozszerzone przedmioty: j. polski, j. angielski, geografia (w oddziałach: Wołomin, Ossów)
d) cyber klasa: matematyka, j. angielski, informatyka (w oddziałach: Wołomin)
DRUGI JĘZYK:
a) j. niemiecki (w oddziałach: Wołomin, Ossów, Józefów)
b) j. francuski (w oddziałach: Wołomin)
c) j. rosyjski (w oddziałach: Wołomin)


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym !
Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły wolomin@pulliceum.edu.pl ,
lub osobiście złożyć w sekretariacie.
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie podania mailem na adres wolomin@pulliceum.edu.pl, lub osobiste złożenie w sekretariacie szkoły.
KROK #2
Dzień Otwarty I LO PUL Wołomin
28 kwietnia 2023r. (piątek) godz. 13.00. Boisko KP PSP w Wołominie, ul. Sasina 15
KROK #3
Test Sprawnościowy i Rozmowa Kwalifikacyjna
TEST SPRAWNOŚCIOWY: 5 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz. 15.00. Boisko Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie, ul. Armii Krajowej 81.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: 6 czerwca (wtorek) od godz. 15.00 w wyznaczonych godzinach na teście sprawnościowym, siedziba szkoły ul. Laskowa 4.
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Wołomin w dniu testu sprawnościowego.
Wyniki wysłane na adresy mailowe Kandydatów, SMS telefonów kontaktowych z podań  i umówienie złożenia dokumentów
KROK #5
Złożenie dokumentów do I Liceum PUL Wołomin
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Service #6
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA I PUL WOŁOMIN 2023/2024


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym !
Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły wolomin@pulliceum.edu.pl ,
lub osobiście złożyć w sekretariacie.
1.
Wysłanie mailem na adres sekretariatu (wolomin(at)pulliceum.edu.pl) podania do szkoły, lub osobiste złożenie podania w sekretariacie (PATRZ KROK #1).
2.
Udział w Dniu Otwartym Szkoły - 28 kwietnia 2023r. (piątek) godz. 13.00. Boisko KP PSP Wołomin, ul. Sasina 15.
3.
Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna:

TEST SPRAWNOŚCIOWY - 5 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz. 15.00, boisko SP nr 2 Wołomin, ul. Armii Krajowej 81.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - 6 czerwca 2023r. (wtorek) od godz. 15.00, w wyznaczonych godzinach na teście sprawnościowym. Siedziba szkoły - ul. Laksowa 4.
UWAGA !
Na test sprawnościowy Kandydat stawia się w stroju sportowym. Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście i zgodę Rodzica na udział w rekrutacji. Kandydat otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do szkoły w dniu rozmowy rekrutacyjnej.
4.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły: Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć.
5.
GRATULACJE ! WITAMY W I LO PUL  WOŁOMIN ! POWODZENIA !

POWODZENIA

KONTAKT

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kwalifikacyjną kandydat odbywa przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być nauczycielem edukacji mundurowej PUL).

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej
I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4

kom.
695 898 740

Email:
wolomin(at)pulliceum.edu.pl