I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 111 ESKADRY MYŚLIWSKIEJ
w WOŁOMINIE


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

REKRUTACJA 2021/2022

05-200 Wołomin, ul. Sasina 33            kom. 695 898 740, 506 386 983     mail: wolomin(at)pulliceum.edu.pl

KLASY MUNDUROWE I LO PUL WOŁOMIN
Klasa humanistyczna: Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia, drugi język: j. niemiecki
Cyber Klasa: Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, informatyka, drugi język: j. niemiecki
wszytkie klasy realizują specjalności: wojskową, policyjną, pożarnictwo i ratownictwo


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym !
Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły wolomin(at)pulliceum.edu.pl ,
lub osobiście złożyć w sekretariacie.
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie podania mailem na adres wolomin@pulliceum.edu.pl, lub osobiście złożyć w sekretariacie szkoły.
KROK #2
Dzień Otwarty I LO PUL Wołomin
Dzień Otwarty Szkoły - 27.04.2021 (wtorek) godz. 14.00 boisko szkolne przy ul. Sasina 33.
KROK #3
Test Sprawnościowy i Rozmowa Kwalifikacyjna - 10.06.2021 r. (czwartek) godz. 15.00 w budynku szkoły, ul. Sasina 33.
Kandydaci stawiają się osobiście na test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną.
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Wołomin w dniu testu sprawnościowego.
Wyniki wysłane na adresy mailowe Kandydatów, SMS telefonów kontaktowych z podań i umówienie złożenia dokumentów
KROK #5
Złożenie dokumentów do I Liceum PUL Wołomin
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Service #6
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA I PUL WOŁOMIN 2021/2022


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym !
Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły wolomin(atpulliceum.edu.pl ,
lub osobiście złożyć w sekretariacie.
1.
Wysłanie mailem na adres sekretariatu (wolomin(at)pulliceum.edu.pl) podania do szkoły, lub osobiste złożenie podania w sekretariacie (PATRZ KROK #1).
2.
Udział w Dniu Otwartym Szkoły. Dzień Otwarty Szkoły - 27.04.2021 (wtorek) godz. 14.00 boisko szkolne przy ul. Sasina 33.
3.
Kolejny termin rekrutacyjny: 10 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 15.00 w siedzibie szkoły ul. Sasina 33 - przystąpienie do Testu Sprawnościowego i Rozmowy Kwalifikacyjnej.
4.
Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych Kandydatów w dniu testu sprawnościowego.
5.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły: Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć.
6.
GRATULACJE ! WITAMY W I LO PUL  WOŁOMIN ! POWODZENIA !

POWODZENIA

KONTAKT

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej
I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Sasina 33

kom.
695 898 740, 506 386 938

Email:
wolomin(at)pulliceum.edu.pl