I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w PŁOCKU


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
09-402 Płocku, ul. Górna 1A    kom. 605 116 007 mail: plock(at)pulliceum.edu.pl

REKRUTACJA 2021/2022

KLASY: Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia
drugi język: j. niemiecki
wszystkie klasy realizują specjalności: wojskową, policyjną, pożarnictwo, ratownictwo.


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły plock(at)pulliceum.edu.pl
lub osobiście złożyć w sekretariacie.
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie podania mailem na adres plock@pulliceum.edu.pl, lub osobiście złożenie w sekretariacie.
KROK #2
Dzień Otwarty I LO PUL Płock
Dzień Otwarty - 28.05.2021r. godz. 13.00 siedziba szkoły ul. Górna 1A
KROK #3
Test Sprawnościowy i Rozmowa Kwalifikacyjna.
Kandydaci stawiają się osobiście na test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Termin 28.05.2021 (piątek) godz. 13.00 siedziba szkoły - ul. Górna 1A
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Płock w dniu testu sprawnościowego.
KROK #5
Złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Service #6
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA I PUL PŁOCK 2021/2022


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły plock(at)pulliceum.edu.pl
lub osobiście złożyć w sekretariacie.
1.
Wysłanie mailem na adres sekretariatu (plock(at)pulliceum.edu.pl) skan lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego podania do szkoły (PATRZ KROK #1) lub osobiście złożenie podania w sekretariacie szkoły.
2.
Udział w Dniu Otwartym Szkoły. Dzień Otwarty - 28.05.2021r. (piątek) godz. 13.00 siedziba szkoły ul. Górna 1A
3.
28.05.2021 (piątek) godz. 13.00 - siedziba szkoły, ul. Górna 1A. Przystąpienie do Testu Sprawnościowego i Rozmowy Kwalifikacyjnej.
4.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły:  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć, Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5.
GRATULACJE ! WITAMY W I LO PUL PŁOCK ! POWODZENIA !

POWODZENIA

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej

KONTAKT

I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku

Adres:
09-402 Płock, ul. Górna 1a

kom.
6005 116 007

Email:
plock(at)pulliceum.edu.pl