I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w PŁOCKU


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
09-402 Płocku, ul. 3 Maja 18            tel. 24 264 72 35, kom. 601 191 557      mail: plock(at)pulliceum.edu.pl

REKRUTACJA

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia
drugi język: j. niemiecki


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie wysyłamy na adres mailowy szkoły !
plock(at)pulliceum.edu.pl
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie wypełnionego i podpisanego skanu lub zdjęć podania mailem na adres plock@pulliceum.edu.pl.
KROK #2
Dzień Otwarty Liceum Mundrowego PUL
BRAK STANU EPIDEMII
29 kwietnia (środa) godz. 12.00 - siedziba szkoły, ul. 3 Maja 18
STAN EPIDEMII
29 kwietnia (środa) godz. 12.00 Wirtualny Dzień Otwarty transmisja na facebook szkoły
KROK #3
Komisja Rekrutacyjna rozpatruje nadesłane podania.
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Płock
Wyniki wysłane na adresy mailowe Kandydatów, SMS telefonów kontaktowych z podań i umówienie złożenia dokumnetów
KROK #5
Złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Service #6
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA PUL


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w naborze elektronicznym ! Podanie wysyłam na adres mailowy szkoły plock(at)pulliceum.edu.pl
1.
wysłanie mailem na adres sekretariatu (plock(at)pulliceum.edu.pl) skan lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego podania do szkoły (PATRZ KROK #1)
2.
Komisja Kwalifikacyjna PUL Płock na podstawie nadesłanych podań dokonuje klasyfikacji Kandydatów do szkoły.
3.
Przesłanie Kandydatom na maila wyników rekrutacji i informacji o zakwalifikowaniu do szkoły oraz dalszych kroków. (Wywieszenie list zakwalifikowanych Kandydatów w siedzibie szkoły).
4.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły:  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć. (Termin złożenia Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zostanie umówiony pod koniec sierpnia br.
5.
GRATULACJE ! WITAMY W LO PUL ! POWODZENIA !

POWODZENIA

KONTAKT

I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku

Adres:
09-402 Płock, ul. 3 Maja 18

tel.
24 264 72 35, kom. 601 191 557

Email:
plock(at)pulliceum.edu.pl