I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w PŁOCKU


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
09-402 Płocku, ul. 3 Maja 18            tel. 24 264 72 35, kom. 601 191 557      mail: plock(at)pulliceum.edu.pl

REKRUTACJA


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w naborze elektronicznym !
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Złożenie Podania o Przyjęcie do I LICEUM PUL w sekretariacie szkoły
(w terminie przed testem spawnościowym)
KROK #2
Udział w Dniu Otwarty Liceum Mundrowego PUL
Dzień Otwarty I LO PUL Płock- 24 kwietnia godz. 12 - SIEDZIBA SZKOŁY
KROK #3
Przystąpienie do TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
i ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
LO PUL
Termin I LO PUL Płock 22 maja (środa) godz. 13.00 BOISKO LO im. W. Jagiełły, ul. 3 Maja 4
KROK #4
Ogłoszenie wyników kandydatów zakwalifikowanych do LICEÓW PUL w dniu testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej
KROK #5
Złożenie dokumentów do Liceum PUL
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, gimnazjalnego
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Service #6
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA - TEST SPRAWNOŚCIOWY - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w naborze elektronicznym !
1.
Przed przystąpieniem do testu sprawnościowego KANDYDAT DO LO PUL składa w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie (PATRZ KROK #1)
2.
Przygotowanie KANDYDATA do testu sprawnościowego: strój sportowy
3.
TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH LICEÓW PUL:
Test Sprawnościowy i Rozmowa Kwalifikacyjna I LO PUL Płock w dniu 22 maja (środa) godz. 13.00 BOISKO LO im. W. Jagiełły ul. 3 Maja 4

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej
2.
Pod uwagę brana jest średnia ocen ze świadectwa ostatniej klasy
3.
Pod uwagę brane są wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

POWODZENIA

KONTAKT

I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku

09-402 Płock
ul. 3 Maja 18

tel.
24 264 72 35
601 191 557

Email
plock(at)pulliceum.edu.pl