I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
w KUTNIE


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
99-300 Kutno, ul. Troczewskiego 2       kom. 697 730 760      mail: kutno(at)pulliceum.edu.pl

REKRUTACJA 2021 / 2022

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia
drugi język: j. niemiecki


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie !
kutno(at)pulliceum.edu.pl
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie lub złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego i podpisanego podania (adres mailowy: kutno@pulliceum.edu.pl).
KROK #2
SKŁADANIE PODAŃ
01.03-21.05.2021 r. Termin składania podań, zaświadczenia od lekarza ogólnego (scan, jpg na adres mailowy szkoły) lub tradycyjnie do sekretariatu szkoły.
KROK #3
Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna - 24.05.2021r. godz. 12.00 MOSiR Kutno, ul. Kościuszki 26).
Kandydaci stawiają się osobiście na test sprawnościowy i rozmowę klasyfikacyjną.
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Kutno - 24.05.2021 r.
KROK #5
Złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły.
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Service #6
Wywieszenie list przyjętych, podpisanie przez Rodziców / Opiekunów umowy o naukę.
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA PUL KUTNO 2021 / 2022


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły kutno(at)pulliceum.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie.
1.
01.03 - 21.05.2021r. Wysłanie mailem na adres sekretariatu (kutno(at)pulliceum.edu.pl) skan wypełnionego i podpisanego podania do szkoły (PATRZ KROK #1)  lub złożenie podania osobiście do sekretariatu szkoły.
2.
24.05.2021 godz. 12.00 MOSiR Kutno, ul. Kościuszki 26- Test Sprawnościowy i Rozmowa Kwalifikacyjna. Kandydaci stawiają się osobiście, strój sportowy, zgody Rodziców na udział w teście sprawnoścowym.
3.
Po teście informacja o wynikach testu.
4.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły: Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć.
5.
Wywieszenie listy przyjętych, podpisanie przez Rodziców / Opiekunów umów o naukę. GRATULACJE ! WITAMY W LO PUL ! POWODZENIA !

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej

POWODZENIA

KONTAKT

I LO PUL KUTNO
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie

Adres:
99-300 Kutno, ul. Troczewskiego 2

kom
. 697 730 760

Email:
kutno(at)pulliceum.edu.pl