www.pulliceum.edu.pl
REKRUTACJA I LO PUL Dębe Wielkie 2018/2019
PODANIE DO POBRANIA
Podanie do I LO PUL Dębe Wielkie
(plik doc)
Podanie do I LO PUL Dębe Wielkie
(plik pdf)
1. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w terminach ogólnie przyjętych (ustalonych)
następujących dokumentów:
podania (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.pulliceum.edu.pl) 
zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
świadectwa ukończenia gimnazjum
zdjęcia 2 szt. - podpisane
zaświadczenia lekarskiego od lekarza ogólnego o stanie zdrowia (potrzebne przed testem sprawnościowym)
2. Zaliczenie testu sprawnościowego (test obejmuje) 3 próby
dla chłopców:
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10x10
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
3. Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.
4. Informacje dodatkowe
Warunkiem przyjęcia jest:
Uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne)
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów
Wynik z egzaminu gimnazjalnego
Wyniki z testu sprawnościowego
Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniu testu)
TERMIN TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
Test sprawnościowy dla uczniów (I, II, III wyboru) odbędzie sie 8 czerwca (piątek) 2018r. o godz. 14.00 przy Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Kościelna 2, Dębe Wielkie

UWAGA ! SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM, PODANIA KANDYDACI SKŁADAJĄ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY PRZED 18 MAJA (terminem testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej). Mogą być również wysłane na adres mailowy debewielkie@pulliceum.edu.pl
dla dziewcząt:
Licea Mundurowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego
I Liceum Ogólnokształcące PUL
POWODZENIA !
Dębe Wielkie