I Liceum Ogólnokształcące PUL
w DĘBEM WIELKIM


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
05-311 Dębe Wielkie, ul. Kościelna 2     tel. 506 386 772 mail: debewielkie(at)pulliceum.edu.pl

REKRUTACJA 2023 / 2024

KLASY: Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia
drugi język: j. niemiecki
wszystkie klasy realizują specjalności: wojskową, policyjną, pożarnictwo, ratownictwo.


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły debewielkie@pulliceum.edu.pl  lub osobiście złożyć w sekretariacie.
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie podania mailem na adres debewielkie@pulliceum.edu.pl, lub osobiście złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
KROK #2
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
21 kwietnia 2023r. (piątek) godz. 15.00 - siedziba szkoły, ul. Kościelna 2.
KROK #3
Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna
29 maja 2023r. (poniedziałek) godz. 15.00, siedziba szkoły - ul. Kościelna 2.
Kandydaci stawiają się osobiście na test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną.
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Dębe Wielkie
Wyniki zakwalifikowania zostaną przedstawione w dniu testu sprawnościowego.
KROK #5
Złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Service #6
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

REKRUTACJA PUL DĘBE WIELKIE 2023/2024


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły debewielkie@pulliceum.edu.pl  lub osobiście złożyć w sekretariacie.
1.
Wysłanie mailem na adres sekretariatu (debewielkie@pulliceum.edu.pl) skan lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego podania do szkoły (PATRZ KROK #1) , lub osobiste złożenie podania w sekretariacie szkoły.
2.
Udział w DNIU OTWARTYM SZKOŁY, Dzień Otwarty Szkoły - 21 kwietnia 2023r. (piątek) godz. 15.00, siedziba szkoły - ul. Kościelna 2.
3.
Przystąpienie do Testu Sprawnościowego i Rozmowy Kwalifikacyjnej - 29 maja 2023r. (poniedziałek) godz. 15.00 w siedzibie szkoły przy ul. Kościelnej 2. UWAGA ! Na test sprawnościowy Kandydat stawia się w stroju sportowym. Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście i zgodę Rodzica na udział w rekrutacji. Kandydat otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do szkoły w dniu testu sprawnościowego.
4.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły: Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu śmioklasisty, Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć.
5.
GRATULACJE ! WITAMY W LO PUL DĘBE WIELKIE ! POWODZENIA !

POWODZENIA

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być nauczycielem edukacji mundurowej PUL.)

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej

KONTAKT

I LO PUL DĘBE WIELKIE
05-311 Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
tel. 506 386 772
Email
debewielkie(at)pulliceum.edu.pl