I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w CIECHANOWIE


5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3            tel. 23 672 45 12, kom. 609 177 274      mail: ciechanow(at)pulliceum.edu.pl

REKRUTACJA I LO PUL CIECHANÓW 2021/2022

KLASY: Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia
drugi język: j. niemiecki
wszystkie klasy realizują specjalności: wojskową, policyjną, pożarnictwo, ratownictwo.


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły lub osobiście złożyć w sekretariacie !
ciechanow@pulliceum.edu.pl
Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL
KROK #1
Wysłanie wypełnionego i podpisanego podania mailem na adres ciechanow@pulliceum.edu.pl lub osobiście złożyć podanie w sekretairacie.
KROK #2
Dzień Otwarty I LO PUL w Ciechanowie
Dzień Otwarty 31.05.2021r.(poniedziałek) godz. 14.00 na boisku szkolnym.
KROK #3
Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna -31.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 14.00 - boisko szkolne ul. Orylska 3.
Kandydaci stawiają się osobiście na test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną.
KROK #4
Ogłoszenie wyników Rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do LO PUL Ciechanów, w dniu testu sprawnościowego.
KROK #5
Złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły,
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia podpisane
Zaświadczenie OKE o wynikach egazminu ósmoklasisty.
Service #6
Wywieszenie list prrzyjętych Kandydatów.
GRATULACJE ! WITAMY W LICEUM MUNDUROWYM PUL !

KONTAKT

REKRUTACJA I LO PUL CIECHANÓW 2021 / 2022


UWAGA ! LICEA MUNDUROWE PUL nie są w powszechnym naborze elektronicznym ! Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły lub osobiście złożyć w sekretariacie !
ciechanow@pulliceum.edu.pl
1.
Wysłanie mailem na adres sekretariatu (ciechanow(at)pulliceum.edu.pl) skan lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego podania do szkoły, lub złożenie osobiście do sekretariatu. (PATRZ KROK #1)
2.
Udział w DNIU OTWARTYM SZKOŁY - siedziba szkoły. 31 maja 2021r. (poniedziałek).
3.
31.05.2021r. (poniedziałek) godz. 14.00 boisko szkoły, ul. Orylska 2 - przystąpienie do Testu Sprawnościowego i Rozmowy Kwalifikacyjnej. W dniu testu informacja o wynikach .
4.
Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły:  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu.
5.
GRATULACJE ! WITAMY W I LO PUL CIECHANÓW ! POWODZENIA !

POWODZENIA

ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO - 3 PRÓBY

DZIEWCZĘTA
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
CHŁOPCY
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10m x 10m

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

1.
Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej
I LO PUL CIECHANÓW
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3

tel.
23 672 45 12, kom. 609 177 274

Email:
ciechanow(at)pulliceum.edu.pl