dla dziewcząt:
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
dla chłopców:
REKRUTACJA
Płock: rekturacja_płock
Gostynin
: rekrutacja_gostynin
Kutno: rekrutacja_kutno
Sierpc: rekturacja_sierpc

Ciechanów: rekrutacja_ciechanow

Wołomin: rekrutacja_wolomin
Dębe Wielkie: rekrutacja_debewielkie
Szczegóły dotyczące naboru do poszczególnych LO PUL zostały zamieszczone odpowiednio na stronach:
Podanie do szkoły,
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Świadectwo ukończenia gimnazjum
zdjęcia 2 szt. - podpisane
Zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego o stanie zdrowia (potrzebne przed testem sprawnościowym)
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10x10
Uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych)
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów
Wynik z egzaminu gimnazjalnego
Wyniki z testu sprawnościowego
Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniu testu)
1. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w terminach ogólnie przyjętych (ustalonych) następujących dokumentów:
2. Zaliczenie testu sprawnościowego (test obejmuje) 3 próby:
3. Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundoruwych).
4. Informacje dodatkowe:
Warunkiem przyjęcia jest:
LICEA MUNDUROWE PUL
5 x S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
LICEA MUNDUROWE PUL
Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego