LICEA MUNDUROWE PUL

5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

SPECJALNOŚĆ RATOWNICTWO

"Ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (...)"
Rota Ślubowania Ratownika WOPR

Realizacja SPECJANOŚCI RATOWNICTWO (przedmedyczne) z uwypukleniem treści ratownictwa wodnego wyposaża uczniów w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w myśl zasady nie toleruj - reaguj - powiadom, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty wodne. Współpraca z WOPR pozwala na organizację zajęć praktycznych.
WYBRANE ZAGADNIENIA: Szkolenie medyczne, Ratownictwo wodne
autor programu: płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SPECJALNOŚCI
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
KURS RATOWNIKA WODNEGO
KURS INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH ITR
KURS STEROWNIKA MOTOROWODNEGO
ZAWODY I KONKURSY

UCZNIOWIE REALIZUJĄ WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

KONTAKT

TELEWIZJA PUL

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Sasina 33

tel.

695 898 740

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl

Jak trafić
I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku

09-402 Płock
ul. 3 Maja 18

tel.
24 264 72 35
601 191 557

Email
plock(at)pulliceum.edu.pl
I LO PUL KUTNO
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
99-300 Kutno

ul. Wyszyńskiego 11

kom.
697 730 760


Email
kutno(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL CIECHANÓW
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3

tel.
23 672 45 12
609 177 274

Email
ciechanow(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Sasina 33

kom.
695 898 740

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl


I LO PUL DĘBE WIELKIE
05-311 Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
tel. 506 386 772
Email
debewielkie(at)pulliceum.edu.pl