PATRONI
Patron I LO PUL w Płocku
4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej w Płocku

Historia:
Korzenie 4 PSK sięgają okresu Księstwa Warszawskiego. W 1807 r. na polecenie Napoleona ogłoszono pospolite ruszenie szlachty pod dowództwem gen. Henryka Dąbrowskiego. 1 stycznia 1807 r. w okolicach Łowicza zjechało się 6 tysięcy szlachty konnej. Z powodu niedostatecznego wyszkolenia i braku dyscypliny zgrupowanie szybko rozwiązano, ale fakt ten stał się przyczynkiem formowania nowych pułków jazdy na wzór francuskich strzelców konnych, uzbrojonych w szable i pistolety, zamiast lanc - karabiny. Zwiększało to siłę bojową w czasie użycia jej jako piechoty.

Dywizje strzelców konnych utrzymywano też w Królestwie Polskim. Rozlokowane były na lewym brzegu Wisły.
W okresie powstania listopadowego strzelcy konni pełnili funkcje zwiadowcze.
III dywizjon 2-go PSK przemianowany na III dywizjon 4 PSK;
I dywizjon 2-go PSK przemianowany 4 XI 1820 r. na I dywizjon 4 PSK
2-gi szwadron 2 PSK z 4 DP jako IV dywizjon
V dywizjon z brygady syberyjskiej stał się II dywizjonem - 4 szwadronem
po wojnie dołączono do pułku 'ochotniczy szwadron por. Daszewskiego'
Drugi okres walk 4 PSK - to jego udział w wojnie obronnej z Niemcami, zakończony rozbiciem pułku pod Jacznią 23 IX 1939 r. W okresie okupacji odtworzono oficerską kadrę pułku, która jednak nie mogła wziąć udziału w walkach.
Organizacja:
4 PSK jak wszystkie pułki kawalerii składał się z następujących pododdziałów:
drużyna dowódcy
pluton łączności
4 szwadrony liniowe
szwadron ciężkich karabinów maszynowych
szwadron zapasowy
szwadron gospodarczy
Patron I LO PUL w Gostyninie
Bohaterowie Gostynina
Historia:
W dniu 5 listopada 2006r podczas uroczystości wręczenia sztandaru Pierwszemu Liceum Ogólnokształcącemu Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Gostyninie szkole nadano imię.

Patronem szkoły zostali bohaterowie Gostynina.

Są nimi nieżyjący mieszkańcy Gostynina, zasłużeni dla miasta. To m.in. budowniczy kolei wysokogórskiej w Peru - Ksawery Wakulski, działacze ludowi, nauczyciele, lekarze, twórca harcerstwa polskiego Andrzej Małkowski. Zginął w katastrofie morskiej, swoją kamizelkę ratunkową oddał innej osobie, komendant gostynińskiej Policji Marian Budzyński rozstrzelany przez Niemców w grudniu 1939 r., ostatni burmistrz Gostynina Michał Jarmoliński, były żołnierz Wojska Polskiego zesłany na Sybir.

Nam szczególnie bliscy z tej listy są dwaj bohaterowie - Stefan Fabiszewski i Stanisław Trela.

Stefan Fabiszewski był żołnierzem Pierwszej Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego a od 1933 r. komendantem Wojskowej Składnicy Amunicji i budowniczym koszar na Westerplatte.

Natomiast Stanisław Trela był żołnierzem Westerplatte i brał udział w obronie placówki. Po pół wieku był pierwszym, który powiedział do Niemców z Kriegsmarine  wybaczam .

Obaj bohaterowie pochowani są na gostynińskim cmentarzu.

Na temat  bohaterów z Gostynina  - naszych patronów, można przeczytać w książce  Gostynin. Szkice z przeszłości , której autorką jest Barbara Konarska-Pabiniak. Zachęcamy do lektury tej ciekawej książki.

Mobilizowane samodzielnie szwadrony stworzyły własną historię walk frontowych. 4 PSK powstał po wojnie, w Płocku, z zespolenia następujących szwadronów:
Symbol pułku. żródło: Wikimedia Commons

Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa w Płocku