LICEA MUNDUROWE PUL

5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

UCZNIOWIE REALIZUJĄ WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

PERFEKCJA NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU

SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA

"Celem korpusu kadetów jest kształcenie i wychowanie w duchu państowym doborowego pod względem ideowym, moralnym, umysłowym i fizycznym zastępu młodzieży (...)".
Prawidła dla Szkoły Rycerskiej

Realizacja SPECJALNOŚCI WOJSKOWEJ wyposaża uczniów w określony sposób wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w ramach służby w Akademiach Wojskowych, Wyższych Szkołach Oficerskich, Jednostkach Wojskowych lub Narodowych Siłach Rezerwy. Absolwenci LO są profesjonalnie przygotowani do wykonywania zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej. Szkolenie wprowadza kodeks praw i obowiązków żołnierskich z ekspozycją hierarchii, rozkazodawstwa i dyscypliny wojskowej. Eksponuje zasady zachowania w grupie i indywidualnie. Zawiara także głębokie treści patriotyczne, nawiązujące do symbolizmu narodowego, wojskowego, uwypukla chlubnie wielowiekowe tradycje oręża polskiego, stanowiąc ważny czynnik kształtujący odpowiednie postawy - normy postępowania. Najważniejszym celem do realizacji jest przygotowanie uczniów, ukształtowanie odpowiednich predyspozycji psychofizycznych,
WYSOKIEJ MOTYWACJI I CHĘCI DO CIĄGŁEGO PODNOSZENIA I POSZERZANIA WIEDZY.
autor programu: płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
Program zogdny i rozszeżony o PILOTAŻOWY PROGRAM KLAS MUNDUROWYCH MON i Oddziałów Przygotowania Wojskowego

REALIZOWANE GŁÓWNE ZAGADNIENIA
Musztra indywidualna, Musztra zespołowa, Regulaminy wojskowe, Przepisy ubiorcze, Symbole wojskowe, System Obronności Państwa, Łączność i Informatyka, Działania obrone, Zarządzanie krysysowe, Ewakuacja, Broń masowego rażenia, Siły Zbrojne RP, Strzelectwo Sportowe, Szkolenie bojowe, Szkolenie inżynieryjno - saperskie, Działania nieregularne, Profilaktyka i dyscyplina wojskowa, Taktyka, Charakterystyka służb mundurowych.
POLIGONY KONDYCYJNO - SPRAWNOŚCIOWE
BYTOWANIE W TERENIE PRZYGODNYM
WEEKEND INTEGRACYJNY - ŚLUBOWANIE
SZKOLENIE STRZELECKIE
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
REKONSTRUKCJE
ZAWODY PROOBRONNE
SKOKI SPADOCHORONOWE
ZAJĘCIA W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH
BIEGI PATRIOTYCZNE

SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

"SŁUŻĄC NIESIEMY BEZPIECZEŃSTWO"
sierż. Dariusz Witczak KMP w Kaliszu

Realizacja SPECJANOŚCI POLICYJNEJ wyposaża uczniów w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do przejścia procesu rekrutacji do Policji. Łącząc zagadnienia z obowiązkowego przedmiotu Samoobrona i Techniki Interwencyje absolwencji otrzymują niezbędne wskazówki i przygotowanie do testów wiedzy i sprawności fizycznej. Współpraca z Komendami Powiatowymi Policji, Komendą Stołeczną Policji oraz Komendą Główną Policji umożliwiają udział w wielu zajęciach praktycznych oraz akcjach szkoleniowych.
autor programu: płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski

REALIZOWANE GŁÓWNE ZAGADNIENIA
System Obronności Państwa, Prawoznawstwo, Interwencje policyjne.
PROFILAKTYKA
ĆWICZENIA
REKONSTRUKCJE
ZAWODY I KONKURSY - POLICJA

SPECJALNOŚĆ POŻARNICTWO

"Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia (...)"
Rota Ślubowania Strażaka

Realizacja SPECJANOŚCI POŻARNICTWO wyposaża uczniów w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych. Absolwenci otrzymują niezbędnie wskazówki i wsparcie przy rekrutacji do Straży Pożarnej. Współpraca z Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej oraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi pozwala na organizację praktycznych zajęć z wykorzystaniem sprzętu, oraz udział w ćwiczeniach i przedsięwzięciach Jednostek Pożarniczych.
autor programu: płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SPECJALNOŚCI
PROFILAKTYKA
ĆWICZENIA
RATOWNICTWO CHEMICZNE I EKOLOGICZNE
ZAWODY I KONKURSY

SPECJALNOŚĆ RATOWNICTWO

"Ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (...)"
Rota Ślubowania Ratownika WOPR

Realizacja SPECJANOŚCI RATOWNICTWO (przedmedyczne) z uwypukleniem treści ratownictwa wodnego wyposaża uczniów w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w myśl zasady nie toleruj - reaguj - powiadom, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty wodne. Współpraca z WOPR pozwala na organizację zajęć praktycznych.
WYBRANE ZAGADNIENIA: Szkolenie medyczne, Ratownictwo wodne
autor programu: płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SPECJALNOŚCI
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
KURS RATOWNIKA WODNEGO
KURS INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH ITR
KURS STEROWNIKA MOTOROWODNEGO
ZAWODY I KONKURSY

SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

"Szybcy jak wiatr, spokojni jak las,
zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry,
niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun-
tacy winni być żołnierze”
SUN-TZU

PRZEDMIOT SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE są są dodatkowym przedmiotem nauczania w Liceach Ogólnokształcących Płockiego Uniwersytetu Ludowego.
Jest on dla klas mundurowych uzupełnieniem programu WF o treści z zakresu walki, samoobrony i technik interwencyjnych. Jego zadaniem jest przygotowanie uczniów do pracy w formacjach mundurowych (wojsko, policja) oraz pracy w agencjach ochrony. Ma również przygotować uczniów do testów i torów przeszkód wykorzystywanych w czasie rekrutacji do służb mundurowych. W toku nauczania treści programu kształtuje u uczniów postawy społeczne jak: współdziałanie w grupie w obliczu zagrożeń, obowiązek niesienia pomocy potrzebującym i słabszym, powinność zdrowia własnego i innych ludzi, obowiązek przestrzegania prawa i poszanowania instytucji życia zbiorowego.
Program zawiera podstawy programowe z walki w bliskim kontakcie, samoobrona-techniki interwencyjne (program dla Policji oraz agentów ochrony). Na realizację programu należy przeznaczyć w cyklu kształcenia (I-IV) 224 godziny.
Oprócz dodatkowych umiejętności i wiadomości oraz postaw zajęcia te mają wspierać cele WF, kształtować harmonijny rozwój ucznia. Wspierać asertywność i umiejętność odnalezienia się i właściwego reagowania w trudnych sytuacjach. W tym programie zaprezentowaliśmy zestawy technik, jakimi można oddziaływać na napastnika w różnych sytuacjach zagrożenia na przykład:
- obrona przed chwytami za ręce,
- obrona przed obchwytami tułowia,
- obrona przed ciosami,
- obrona przed kopnięciami,
- obrona w parterze
- obrona przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami (pałką, nożem)

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCYJNYCH
POKAZY WYSZKOLENIA

PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIE FIZYCZNE

"Szybcy jak wiatr, spokojni jak las,
zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry,
niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun-
tacy winni być żołnierze”
SUN-TZU

PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE jest przedmiotem nauczania w Liceach Ogólnokształcących Płockiego Uniwersytetu Ludowego realizowanym według programu włanego dostosowanego do wymagań liceum mundurowego. Program rozszerzony został o dodatkową 1h tygodniowo w całym cyklu nauczania, przeznaczoną na zajęcia basenowe. Program uwzględnia takie zagadnienia jak techniki linowe, zajęcia taneczne, rekreacyjne i taneczne. Celem jest efektywne przygotowanie uczniów do testów sprawnościowych do służb mundurowych, dokonywania wyborów rekreacyjnych form aktywności fizycznej, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, jak również przygotowanie do sprawdzianów na Uczelnie Wychowania Fizycznego.
Współpraca z lokalnymi SIŁOWNIAMI, OŚRODKAMI SPORTU I REKREACJI, BASENAMI, OŚRODKAMI SZKOLENIA NURKOWEGO, JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI I UCZELNIAMI umożliwa bogatą realizację treści programowych przedmiotu WF w SZKOŁACH PUL.
ZAWODY SPORTOWE (PRZEŁAJE, ZAWODY PŁYWACKIE, TURNIEJE)
SKS

SZKOLENIE STRZELECKIE

PRECYZJA, SIŁA, SZYBKOŚĆ

SZKOLENIE STRZELECKIE
Zajęcia szkoleniowe obejmują strzelnicę pneumatyczną, wiadomości o broni indywidualnej (budowa, działanie, przeznaczenie), rozkładanie i składanie broni, podstawy balistyki, podstawy wykonania celnego strzału, zasady strzelania, czyszczenie broni, warunki bezpieczeństwa i zasady prowadzenia ognia. Szkolenie obejmuje strzelania z typów broni kbk AK47 i pistoletów GLOCK.
Zajęcia odbywają się w ramach współpracy z LOK i Fundacją Niezapomniani i Grom Group oraz Jednostkami Wojskowymi.
ZAWODY PROOBRONNE
ZAWODY STRZELECKIE
ASG
MOBILNA STRZELNICA LASEROWA SZKÓŁ PUL

KONTAKT

I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku

09-402 Płock
ul. Górna 1A

tel.
601 191 557

Email
plock(at)pulliceum.edu.pl
I LO PUL KUTNO
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
99-300 Kutno

ul. Wyszyńskiego 11

kom.
697 730 760


Email
kutno(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL CIECHANÓW
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3

tel.
23 672 45 12
609 177 274

Email
ciechanow(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Laskowa 4
kom.
695 898 740

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl


I LO PUL DĘBE WIELKIE
05-311 Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
tel. 506 386 772
Email
debewielkie(at)pulliceum.edu.pl