MATURA
Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa w Płocku
Egzaminy \ Linki
http://www.cke.edu.pl/
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku <http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2017/20160819
_Harmonogram_egz_ogolnoksz_2017.pdf>
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
<http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2017/20160909_dostosowania_matura_2017.pdf>
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których
mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku
<http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2017/20160909_przybory_gimn_matura_2017.pdf>
I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
www.pulliceum.edu.pl