Początki szkoły Rok 2004:
Styczeń 2004
Uzyskanie akceptacji i pozytywnej recenzji w MENiS dla "Autorskiego programu nauczania przysposobienia wojskowo-obronnego" dr. inż. Remigiusza WIŚNIEWSKIEGO i mgr. Jarosława CHROBOTA.
Luty 2004
Podjęcie rozmów przez autorów programu z prezesem PUL - p. Tadeuszem Kaczyńskim w sprawie utworzenia LO z rozszerzonym programem PO i WF.
Marzec 2004
Rozmowy organizacyjne autorów programu z zarządem PUL w/s struktury organizacyjnej LO i obsady stanowisk Dyrektora i nauczycieli przedmiotów.
Kwiecień 2004
Początek rekrutacji do nowo powstałej szkoły. Spośród 35 osób chętnych po zaliczonym teście sprawnościowym do I klasy przyjęto 20 uczniów.
Wrzesień 2004
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2004/2005.
Listopad 2004
Pierwszy udział uczniów w lokalnej uroczystości w ramach obchodów Święta Niepodległości.
Grudzień 2004
Udział uczniów i zdobycie brązowego medalu przez Justynę Łukasiak i Rafała Kuć w Mistrzostwach Polski Filipińskich Sztuk Walki na kije w kategorii juniorów.
Rok 2005:
Styczeń 2005
Decyzja o utworzeniu Liceum z rozszerzonym programem PO i WF w Gostyninie.
Marzec 2005
Uchwała Rady Pedagogicznej o tytułach i nadawaniu odznak "Wzorowy uczeń" i "Sprawny jak żołnierz".
Kwiecień 2005
I mini obóz weekendowy (zgrywająco - doskonalący) w miejscowości Nowe Miszewo.
Czerwiec/lipiec 2005
I obóz sprawnościowo-kondycyjny (podsumowujący pierwszy rok nauki) w miejscowości Taras k. Przedborza.
Wrzesień 2005
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005/2006 w Płocku i Gostyninie.
Wręczenie dyplomu oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów Ewie Klejnowskiej za osiągnięcia w nauce
.
Udział uczniów w organizowanej przez fundację Polonia Militaris IV rekonstrukcji historycznej pod kryptonimem "Bzura 2005" w miejscowości Brochów k. Sochaczewa.
Październik 2005
II mini obóz weekendowy (zgrywająco-doskonalący) w miejscowości Lucień.
Po akceptacji przez księdza Biskupa Płockiego Stanisława Wielgusa - kapelanem szkoły zostaje ks. Krzysztof Jaroszewski, z parafii p.w. Św. Benedykta w Płocku.
Listopad 2005
Na zaproszenie fundacji Polonia Militaris oraz Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON uczniowie liceum uczestniczą w obchodach i defiladzie z okazji Święta Niepodległości w Warszawie.
Rok 2006:
Luty 2006
Zakończenie prac nad modyfikacją autorskiego programu PO. Wygenerowanie tez w aneksie do programu. Podział na moduły:
moduł wojskowo-sportowy -
jestem sprawny i gotowy do działania,
moduł policyjno-prawny -
Reaguj. Powiadom. Nie toleruj.

Marzec 2006
Uzyskanie akceptacji i pozytywnych recenzji pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Wyższej Policji w Szczytnie dla aneksu do programu PO.
Maj 2006
Wręczenie sztandaru i nadanie płockiemu liceum imienia 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku.
II obóż sprawnościowo- kondycyjny w m. Taras k. Przedborza.
Lipiec 2006
Wrzesień 2006
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w Płocku i Gostyninie. Udział uczniów naszej szkoły w rekonstrukcji historycznej Bzura 2006.
Październik 2006
III mini obóż weekendowy (zgrywająco-integrujący) dla uczniów klas I w miejscowości Lucień.
Listopad 2006
Wręczenie sztandaru i nadanie Liceum w Gostyninie im. Bohaterów Gostynina.
Rok 2007:

Luty 2007
Decyzja o utworzeniu liceum z rozszerzonym programem PO i WF w Kutnie.
Kwiecień - czerwiec 2007
Uzyskanie akceptacji i pozytywnych opinii Kuratora Oświaty w Łodzi, Zespołu Wizytatorów w Kutnie oraz Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kutnie w sprawie utworzenia I LO PUL Kutnie.
Maj 2007
Udział uczniów w uroczystościach upamiętniających uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. Przemarsz ulicami Gostynina i Płocka oraz złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej.
Czerwiec 2007
III obóz sprawnościowo- kondycyjny w miejscowości Gorzewo.
Wrzesień 2007
IV mini obóz weekendowy (zgrywająco- integrujący) dla uczniów klas pierwszych. Wręczenie dyplomu oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów Krzysztofowi Suchenkowi.
Rok 2008:
Decyzja Urzędu Miasta Płocka o przyznaniu nowych pomieszczeń dla liceum w Płocku.
Luty - marzec 2008
Kwiecień - czerwiec 2008
Adaptacja nowych pomieszczeń na potrzeby szkoły.
Czerwiec 2008
IV obóz sprawnościowo-kondycyjny w miejscowości Gorzewo.
Sierpień 2008
Udział uczniów w obchodach święta Wojska Polskiego w Płocku, Gostyninie i Kutnie. Prezentacja wyszkolenia. Udział w defiladzie w Kutnie.
Wrzesień 2008
Inauguracja roku szkolnego 2008/2009 w Płocku, Gostyninie i Kutnie. V mini obóz weekendowy (zgrywająco-integrujący) dla uczniów klas pierwszych.
Grudzień 2008
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dyrektorem I LO PUL w Kutnie a Starostą Kutnowskim w sprawie nadania liceum imienia 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz wręczenia sztandaru.KALENDARIUM


Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa w Płocku