Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie
I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
www.pulliceum.edu.pl

płk dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
rmkw(at)wp.pl
Licea Mundurowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego
Organ prowadzący szkoły:
Płocki  Uniwersytet Ludowy
im.W. Witosa w Płocku
www.pulplock.edu.pl