Rok powstania I LO PUL w Ciechanowie
l2012
www.pulliceum.edu.pl
I Liceum Ogólnokształcące PUL
im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w Ciechanowie
AKTUALNOŚCI
5 x S : Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
I Gimnazjum PUL
Policealne Studium Zawodowe PUL
Liceum Ogólnokształcące PUL
dla Dorosłych
Zapraszamy szkół PUL:
Organ prowadzący szkoły:
Płocki  Uniwersytet Ludowy
im.W. Witosa w Płocku
Licea Mundurowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego
Patronaty, Porozumienia, Współpraca
Płocki Uniwersytet Ludowy
im. W. Witosa
INFORMACJA O UMUNDUROWANIU DLA KLAS I
Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
PODZIĘKOWANIA
Kurs pierwszej pomocy
Strzelnica w Płocku
Apel 11 listopada