LICEA MUNDUROWE PUL

5 X S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces

UCZNIOWIE REALIZUJĄ WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI
wojskowa - policyjna - pożarnictwo - ratownictwo

PERFEKCJA NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU
LICEA MUNDUROWE PUL

„Szybcy jak wiatr, spokojni jak las,
Zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry,
Niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun"
SUN - TZU
Tacy winni być Kadeci PUL !

To szkoły mundurowe z uprawnieniami szkół publicznych, prowadzone przez Stowarzyszenie non-profit Płocki Uniwersytet Ludowy. Stowarzyszenie od 20 lat prowadzeni placówki o charakterze edukacyjnym – proobronnym na terenie całej Polski.
LICEA PUL lokalizacje: Płock, Kutno, Ciechanów, Wołomin, Dębe Wielkie.
W szkołach PUL realizowane są specjalności: wojskowa, policyjna, pożarnictwo i ratownictwo, odpowiednio zgodnie z aktualnymi programami pilotażowymi MON, MSW oraz programami własnymi w zakresie samoobrony, wf, pożarnictwa i ratownictwa. Licea mundurowe PUL zostały włączone do programu Pilotażowego MON – Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Szkoły PUL mają podpisane porozumienia o współpracy z jednostkami wojskowymi, uczelniami, stowarzyszeniami pro-obronnymi i historycznymi. Młodzież liceów PUL uczestniczy w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i charytatywnych. Szkoły współpracują ze Związkami Kombatanckimi, poprzez wspieranie ich pocztów sztandarowych i liczne wspólne spotkania wielopokoleniowe. Mundurowa młodzież PUL aktywnie angażuje się w udział, organizację i zabezpieczenie biegów patriotycznych, wydarzeń charytatywnych i profilaktycznych. Kadeci dbają o mogiły żołnierzy i miejsca pamięci. Największym miernikiem prawidłowego procesu edukacji są absolwenci. Wielu z nich obecnie pełni czynną służbę w jednostkach wojskowych, studiuje na uczelniach wojskowych, działa w OSP. Są funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej. Absolwenci, którzy nie wybrali kariery mundurowej nie zapominają zdobytej edukacji . Wstępują do WOT, lub działają w organizacjach pro- obronnych.
Dumą liceów PUL jest wysoka zdawalność egzaminów maturalnych.
Uczniowie szkół mundurowych PUL mają możliwość zdobycia wielu certyfikatów i uprawnień tj. Ratownik, Ratownik Wodny, Kurs Prawa Jazdy, Kurs Nurkowy, Kursy spadochronowe, Patent strzelecki.

KONTAKT

I LO PUL PŁOCK
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku

09-402 Płock
ul. Górna 1A

tel.
605 116 007

Email
plock(at)pulliceum.edu.pl
I LO PUL KUTNO
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
99-300 Kutno

ul. Wyszyńskiego 11

kom.
697 730 760


Email
kutno(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL CIECHANÓW
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3

tel.
23 672 45 12
609 177 274

Email
ciechanow(at)pulliceum.edu.pl

I LO PUL WOŁOMIN
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Laskowa 4

kom.
695 898 740

Email
wolomin(at)pulliceum.edu.pl


I LO PUL DĘBE WIELKIE
05-311 Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
tel. 506 386 772
Email
debewielkie(at)pulliceum.edu.pl

WSPÓŁPRACA I POROZUMIENIA