Zapraszamy do szkół PUL:


5 x S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
O LICEACH MUNDUROWYCH PUL
15 LAT DOŚWIADCZENIA
W PROWADZENIU
SZKÓŁ MUNDUROWYCH

Licea Ogólnokształcące PUL
to trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Organem założycielskim i prowadzącym licea jest Stowarzyszenie Płocku Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa w Płocku, które już od roku 2004 specjalizuje się w prowadzeniu szkół mundurowych. LICEA PUL zlokalizowane są w Płocku, Gostyninie, Kutnie, Sierpcu, Ciechanowie, Wołominie i w Dębem Wielkim.
Szkoły PUL to profesjonalne placówki, których głównym celem jest przygotowanie formacyjne uczniów do pracy w służbach mundurowych.
Głównym atutem LO PUL są programy własne edukacji obronnej, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, samoobrony i technik interwencyjnych, których autorami i prowadzącymi te dodatkowe zajęcia są Oficerowie Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej. Licea mundurowe PUL w programie nauczania posiadają specjalności: wojskową, policyjną, pożarnictwo i ratownictwo.
Szkoły PUL współpracują aktywnie z władzami lokalnymi, samorządowymi, posiadają również podpisane liczne porozumienia o współpracy merytorycznej i środowiskowej. Należy tu wymienić: Komendy Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Jednostki Wojskowe, Nadleśnictwa, LOK, Uczelnie Wyższe, Ośrodki Sportowe, Stowarzyszenia, Organizacje Proobronne.
Uczniowie Szkół PUL mają możliwość zdobycia certyfikatów i uprawnień, a przede wszystkim umiejętności, które ułatwią im dalszą karierę zawodową. Należy tu wymienić: szkolenie spadochronowe, nurkowe, pierwszą pomoc przedmedyczna, w tym również ratownictwo wodnego i morskiego.
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ORGAN PROWADZĄCY I ZAŁOŻYCIELSKI
LICEA MUNDUROWE
PŁOCKI UNIWERSYTET LUDOWY
im. W. Witossa w Płocku
www.pulplock.edu.pl
Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa
Specjalności mundurowe i szkolenia
LICEA MUNDUROWE PUL
Patronaty, Porozumienia
Współpraca
WOJSKOWA
POLICYJNA
POŻARNICTWO
RATOWNICTWO
SZKOLENIE
STRZELECKIE
SAMOOBRONA
ZAJĘCIA
NURKOWE
SZKOLENIE
SPADOCHRONOWE
TECHNIKI INTERWENCYJNE
SPONSOR
BBN, Centrum Weterana, Garnizon Warszawa
III BIEG NOCY LISTOPADOWEJ WAT
ADRENALINE RUSH WYSTARTOWAŁA Z PUL