Zapraszamy do szk馧 PUL:


5 x S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
O LICEACH MUNDUROWYCH PUL
14 LAT DOŚWIADCZENIA
W PROWADZENIU
SZKÓŁ MUNDUROWYCH

Licea Ogólnokształcące PUL
to trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Organem założycielskim i prowadzącym licea jest Stowarzyszenie Płocku Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa w Płocku, które już od roku 2004 specjalizuje się w prowadzeniu szkół mundurowych. LICEA PUL zlokalizowane są w Płocku, Gostyninie, Kutnie, Sierpcu, Ciechanowie, Lipnie i Wołominie.
Szkoły PUL to profesjonalne placówki, których głównym celem jest przygotowanie formacyjne uczniów do pracy w służbach mundurowych.
Głównym atutem LO PUL są programy własne edukacji obronnej, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, samoobrony i technik interwencyjnych, których autorami i prowadzącymi te dodatkowe zajęcia są Oficerowie Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej. Licea mundurowe PUL w programie nauczania posiadają specjalności: wojskową, policyjną, pożarnictwo i ratownictwo.
Szkoły PUL współpracują aktywnie z władzami lokalnymi, samorządowymi, posiadają również podpisane liczne porozumienia o współpracy merytorycznej i środowiskowej. Należy tu wymienić: Komendy Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Jednostki Wojskowe, Nadleśnictwa, LOK, Uczelnie Wyższe, Ośrodki Sportowe, Stowarzyszenia, Organizacje Proobronne.
Uczniowie Szkół PUL mają możliwość zdobycia certyfikatów i uprawnień, a przede wszystkim umiejętności, które ułatwią im dalszą karierę zawodową. Należy tu wymienić: szkolenie spadochronowe, nurkowe, pierwszą pomoc przedmedyczna, w tym również ratownictwo wodnego i morskiego.
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ORGAN PROWADZ。Y I ZAΜ玆CIELSKI
LICEA MUNDUROWE
PΜCKI UNIWERSYTET LUDOWY
im. W. Witossa w P這cku
www.pulplock.edu.pl
Szko造 P這ckiego Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa
RATOWNICTWO
Specjalno軼i mundurowe
WOJSKOWA
POLICYJNA
POŻARNICTWO
LICEA MUNDUROWE PUL
Patronaty, Porozumienia
Wsp馧praca
STRZELNICA
Lucień 2017
Uroczyste Ślubowanie Uczniów klas I Szkół mundurowych PUL
Media o Uroczystości Ślubowania PUL